OOK investeert in ambitieuze bedrijven met groeipotentie

OOK is een Nederlandse participatiemaatschappij. OOK helpt ambitieuze bedrijven bij het realiseren van hun groeiplannen door risicodragend te investeren en door een actieve rol bij het realiseren van de groei. OOK kan daarvoor gebruik maken van een groot expertisenetwerk, onder andere van dat van haar investeerders. Voor OOK is een goede samenwerking met het management en de andere aandeelhouders cruciaal. Een gerichte en planmatige aanpak in de realisatie van de plannen maakt die samenwerking nog effectiever.

Een actieve aandeelhouder

OOK zet zich actief in voor de ondernemingen waarin het investeert. Het doel is het creëren van een groeiversnelling door geld, tijd en kennis te investeren in bijvoorbeeld sales en marketing, het optimaliseren van de operationele activiteiten of te investeren in internationalisatie.

We doen dit op basis van een uitgebreide analyse van het bedrijf en een daar uit voortvloeiend groeiplan. Uiteraard werken we nauw samen met het management en de andere aandeelhouders.

Investeringsfocus

OOK investeert in innovatieve Nederlandse ondernemingen die actief zijn in sectoren waar we in Nederland goed in zijn. Bijvoorbeeld sectoren die vallen onder het Nederlandse top- sectorenbeleid. Waarom? Omdat deze bedrijven zich in gunstige omstandigheden bevinden. Voor deze sectoren is er steun vanuit de overheid en universiteiten, er is ervaren personeel te vinden, zijn toeleveranciers en afnemers dichtbij en zorgt de concurrentie voor een positieve dynamiek. 

De kracht van OOK

De investeerders in OOK zijn iconen van de BV Nederland. Zij brengen honderden jaren aan internationale ervaring, kennis en vakmanschap met zich mee. Zij weten als geen ander wat er voor nodig is om een groeistrategie succesvol te laten zijn. OOK en haar participaties hebben toegang tot deze unieke kennis, netwerk en ervaring. Deze bijzondere investeerders ondersteunen de ondernemende aanpak van OOK waarbij het financiële rendement volgt uit een succesvolle groei van de participaties.

Ondernemend Oranje Kapitaal

OOK is eind 2013 opgericht met als doel kansrijke Nederlandse MKB ondernemingen ter helpen bij het realiseren van hun groeiplannen. Zowel met geld als met kennis. De investeerders in OOK zijn grote Nederlandse ondernemingen, financiële instellingen, vermogende ondernemers en families. Behalve kapitaal zetten zij ook hun kennis, netwerk en ervaring in voor deze ondernemingen. Zo is een uniek, kapitaalkrachtig en waardevol netwerk ontstaan dat op een positieve manier bijdraagt aan de groei van het MKB en het ondernemersklimaat in Nederland.