ONDERNEMEND ORANJE KAPITAAL

Hartelijk dank voor uw belangstelling in Ondernemend Oranje Kapitaal.


Ons fonds heeft haar investeringsperiode gesloten en investeert niet in nieuwe bedrijven anders dan via haar deelnemingen. 

Wij zijn op dit moment actief met de ontwikkeling en realisatie van de strategie van de bestaande deelnemingen.


CONTACT

Ids van der Weij (ivanderweij@ookkapitaal.nl) & Fokke de Vries (fdevries@ookkapitaal.nl)